Electricitat

Realitzem tot tipus d’instal.lacions elèctriques tant a nivell domèstic com industrial: canalitzacions elèctriques, cablejat RJ 45, armaris elèctrics per a empreses, automatització i cablejat informàtic. També realitzem la gestió i presentació de legalitzacions elèctriques a ECA